Absolvent VŠE v Praze v oboru finance (Ing.) a postgraduálního studia v oboru účetnictví a finanční řízení podniku (Ph.D.). Ve skupině TPA působí od roku 2006, od roku 2010 je senior manažerem zodpovědným za oceňování. Je soudem jmenovaným znalcem v oboru Ekonomika, Ceny a odhady, se specializací na oceňování podniků, cenných papírů a nehmotného majetku. Dlouhodobě se věnuje oblasti oceňování, strukturování transakcí a přeměn.

No Related Media found.
Back To Top