Tomáš Fecák je advokátem spolupracujícím s advokátní kanceláři Konečná & Zacha. V minulosti působil na Ministerstvu financí ČR, kde se podílel na sjednávání mezinárodních dohod o ochraně investic. V rámci akademické a publikační činnosti se věnuje především problematice mezinárodního investičního práva a souvisejícím aspektům práva Evropské unie.

No Related Media found.
Back To Top