V roce 1999 absolvoval Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni, na jejíž katedře obchodního práva od té doby působí. Je autorem řady monografií z oblasti soukromého práva, pravidelně také publikuje v odborném tisku. Od roku 2005 je členem a od roku 2008 místopředsedou Komise Legislativní rady vlády ČR pro soukromé právo.

No Related Media found.
Back To Top