Vystudoval právnickou fakultu UK a finance na VŠE. Je advokátem, také předsedou výboru zastupitelstva kraje. Byl starostou města Nová Paka a poradcem MMR. Publikuje o právních, organizačních a finančních aspektech veřejné správy.

No Related Media found.
Back To Top