Autor působí na Katedře finančního práva a finanční vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze rovněž na odboru Daňová legislativa Ministerstva financí. Specializuje se na rozpočtové právo a daňové právo (v širším slova smyslu). Pravidelně publikuje v odborném tisku. Jeho nejvýznamnější publikací je monografie Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice.

No Related Media found.
Back To Top