JUDr. Petr Málek působí v advokacii od roku 2001. Věnuje se rozhodčímu řízení a soudním litigacím zejména v oblasti obchodních sporů, sporů ve stavebnictví a energetice, a to v národních i mezinárodních řízeních. Spolupracuje s AK Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o. Působí dále dlouhodobě jako rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR, věnuje se i publikační činnosti. Vystudoval Právnickou fakultu UK.

No Related Media found.
Back To Top