Lektor a poradce v oblasti pracovního práva. Vedl 5 let kontrolní oddělení úřadu práce a více než 10 let úzce spolupracuje s AG vzdělávací agenturou. Má bohatou publikační činnost a je autorem nebo spoluautorem řady odborných publikací. Člen redakční rady časopisu Práce a mzda.

No Related Media found.
Back To Top