Pavel Molek učí lidská práva a politologii na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a hostuje na Katolické univerzitě v Lisabonu. Od roku 2003 byl asistentem soudce NSS, od roku 2013 byl asistentem soudkyně ÚS. S účinností od 1. 1. 2016 byl jmenován soudcem Nejvyššího správního soudu. Je autorem monografií Právní pojem „pronásledování“ v souvislostech evropského azylového práva, Právo na spravedlivý proces a Politická práva.

No Related Media found.
Back To Top