Specializací Olgy Holubové je DPH. Lektoruje veřejné semináře , tzv. in house semináře na míru konkrétním firmám nebo obcím s předem stanoveným zaměřením i semináře pro daňové poradce pořádané Komorou daňových poradců ČR. Publikuje v odborných časopisech, je autorkou či spoluautorkou odborných knih s tematikou DPH. Daňové poradenství poskytuje pro nedostatek kapacity jen velmi omezeně.

No Related Media found.
Back To Top