Od r. 1993 pracuje na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK v Praze v oboru mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu. Působí v řadě mezinárodních institucí, od r. 2006 je členkou GEDIP (Evropské skupiny pro mezinárodní právo soukromé) jako první reprezentant z nových členských států, od r. 2014 je členkou Řídící rady UNIDROIT (Mezinárodního ústavu pro sjednocení soukromého práva) aj. Cca 170 publikací.

No Related Media found.
Back To Top