Lektor školského managementu a dalších kurzů vzdělávání dospělých, manažer vzdělávání a služeb EDUin, o. p. s.
Profesí učitel, 10 let vedl gymnázium, předtím si na 5 let vyzkoušel roli zástupce ředitele.

No Related Media found.
Back To Top