Miroslav Černý Je českým patentovým zástupcem a evropským zástupcem pro ochranné známky a průmyslové vzory EU. Působí jako člen redakční rady časopisu Průmyslové vlastnictví. Absolvoval stáž na patentovém a na právním oddělení VW AG, Německo. Vzdělání v oblasti duševního vlastnictví si doplnil absolvováním letní školy na Peking University, Čína. Externě vyučuje na vysokých školách. Získal ocenění Podnikový právník roku 2016 v kategorii Perspektiva.

No Related Media found.
Back To Top