Advokát v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL, rozhodce zapsaný na seznamu rozhodců RSHKAK (Česká republika), VIAC (Vídeň), LCIA (Londýn), HKIAC (Hong Kong), mediátor.

No Related Media found.
Back To Top