Mimo výkon svého povolání soudního exekutora se věnuje publikační a přednáškové činnosti z oblasti soudních exekucí nebo výkonu rozhodnutí. Do své tvorby vždy propojuje teoretický a praktický rozměr vymezené právní problematiky. Více informací o činnosti na www.exekutorstika.com.
Back To Top