Martin Janoušek se dlouhodobě věnuje korporátnímu právu, oblasti fúzí, akvizic a vytváření struktur pro společné podnikání (joint venture), oblasti veřejných investic a rovněž řešení sporů. Je členem Kolegia ministryně pro oblast veřejného investování a Expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj zabývající se zejména legislativními pracemi nad zákonem o veřejných zakázkách a koncesním zákonem.

No Related Media found.
Back To Top