JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA, je mezinárodně uznávaný odborník na stavební smluvní právo, poradce, vyučující na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a VUT Brno, lektor, soudní znalec, adjudikátor a rozhodce.

No Related Media found.
Back To Top