Kromě praxe v mezinárodních poradenských firmách působila Lucie Rytířová také na Ministerstvu financí, kde se zabývala harmonizací daně z příjmů a pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. V rámci odborných sekcí Komory daňových poradců ČR se aktivně podílí na připomínkování nové legislativy a věnuje se publikační a přednáškové činnosti.

No Related Media found.
Back To Top