Mgr. Karel Černín vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2002-2013 pracoval jako právník Kanceláře veřejného ochránce práv (v letech 2005-2006 vedl sekretariát JUDr. Otakara Motejla). V současné době je asistentem soudce JUDr. Tomáše Langáška, LL.M., na Nejvyšším správním soudu a na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně studuje pod vedením doc. JUDr. Soni Skulové, Ph.D., postgraduální studium.

No Related Media found.
Back To Top