VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnosti práce a procesů Akademický pracovník Motto: "Je otázka, zda je reálné ve všech odvětvích průmyslu nulové úrazovosti dosáhnout, ovšem cílem Všech musí být ji dosáhnout."

No Related Media found.
Back To Top