Dlouhodobě se specializuje na problematiku vedení a řízení lidí, přednáší v oblasti managementu a aplikace leadershipu v neziskové sféře.

No Related Media found.
Back To Top