Působí na Vysoké škole ekonomické v Praze, katedra finančního účetnictví a auditingu. Autorka řady knih a odborných článků. Přednáší na téma účetnictví a daní obchodních korporací. Dále aktivně pracuje pro Komoru daňových poradců ČR, je dlouholetý člen Prezidia a zkušební komisař, dále je vedoucí redakční rady Bulletinu Komory daňových poradců ČR.

No Related Media found.
Back To Top