wkcz_martin_kaspar
Právo09 května, 2024

Moc se těším na advokacii 21. století, říká k AI nástrojům Martin Kašpar

Nové AI nástroje v systému Praetor pomáhají uživatelům využít sil umělé inteligence. Jak při využívání AI zabezpečit data, jak vlastně probíhá vývoj AI nástrojů, ale i co bude pro advokacii největší výzva a kde je v používání AI další potenciál nám v rozhovoru popsal prokurista Wolters Kluwer Martin Kašpar.

Nedávno jste v Praetoru spustili hned několik nástrojů, které využívají sil umělé inteligence. Můžete je více přiblížit?

Jedná se například o AI doplněk do Wordu, který přenáší sílu AI přímo do prostředí oblíbeného textového editoru. Usnadňuje práci s texty a zároveň je propojen přímo do spisu v Praetoru, takže nad dokumentem můžete hned spustit AI akci podle potřeby. Díky propojení na Anonymizér také umožňuje organizacím odpovědné užívání AI.

Anonymizér je naším druhým a možná nejvýznamnějším AI nástrojem. Díky němu totiž mohou být před zpracováním psedonymizována citlivá data, což umožňuje uživatelům využít plný potenciál umělé inteligence, pokud jim jde obzvlášť o ochranu soukromí a bezpečnost. Anonymizér lze použít nejen při zpracování dat umělou inteligencí, ale také při anonymizaci dokumentů, například při vytváření vzorů nebo při publikaci zajímavých rozhodnutí nebo smluv. Anonymizér je naší vlastní vyškolenou neuronovou sítí, kterou provozujeme a můžeme ji nasadit i přímo na server klienta.

Dalším nástrojem je AI analýza datových zpráv. Ušetří spoustu času nejen pracovníkům, kteří zpracovávají, třídí a rozdělují datové zprávy, ale i těm, kdo zadávají lhůty a potřebují ze zpráv vytahovat různé informace k jejich dalšímu zpracování. Obsahuje AI asistenta, který předvyplňuje údaje o lhůtách nebo navrhuje názvy souborů. I tento nástroj je napojen na Anonymizér.

Zatím posledním nástrojem je AI doplněk do Outlooku, který usnadňuje práci s firemní poštou.

Velkou otázkou při využívání umělé inteligence je právě ochrana dat. Můžete ještě více popsat, jak je jejich zabezpečení řešeno ve vašich nástrojích?

V současné době aplikace užívají GPT modely přes API Open AI nebo Microsoft Azure Cloud AI services. Klienti užívají vlastní token k API, takže jejich data nejsou užívána na trénování modelu. Zároveň mohou klienti použít pro pseudonymizaci citlivých dat právě zmiňovaný Anonymizér. Ten najde zadané pojmy jako jsou jména, data narození a další údaje a provede jejich pseudonymizaci, což v praxi znamená, že je nahradí jinými pojmy. Data pak odešle ke zpracování a následně je zpětně složí tak, aby uživatel viděl přepracovaný text dle potřeby. Je také možné si do něj zadat „black list“ obsahující další pojmy, které uživateli neumožní data odeslat do Open AI ani do Microsoftu.

Jak probíhá vývoj jednotlivých AI nástrojů? Jak jste vybírali funkcionality, které by uživatelé ocenili nejvíce?

Některé funkce jsme navrhli zcela nově v souvislosti s nedávným prudkým vzestupem AI technologií. Jiné jsme vybrali z poptávek klientů a mnohé jsou naše oživené vize z minulosti, neboť už před patnácti lety jsme některé funkce chtěli vyvíjet, ale nebyl pro to dostupný smysluplný nástroj. Nástup umělé inteligence tyto vize nyní vzkřísil a osobně si myslím, že je to teprve začátek. Moc se těším na advokacii 21. století.

Co je pro vás při zapojování AI nástrojů do Praetoru největší výzva?

Výzev je celá řada. Od expertních koncepcí a detailů jako rozchození a trénování neuronové sítě, přes sběr relevantních data setů, až po výběr nejužitečnějších funkcí, které uživatele skutečně ocení a pořídí si k nim od nás licenci. Sama o sobě je pro mě výzva zkoordinovat všechno od vývoje, testování, marketingu až po obchod.

Kde vidíte největší potenciál pro používání AI mezi advokáty a dalšími profesemi?

Na začátku je určitě zásadní vybrat činnosti, které jsou nejsnáze nahraditelné AI a pak k tomu najít správné, bezpečné a koncepční nástroje a zavést je do běžné činnosti advokátů a dalších profesí. Chat GPT už se běžně používá, ale výzvou bude začít nad zapojováním do pracovních procesů uvažovat koncepčně a nezapomenout při tom na ochranu citlivých údajů.

Máte už nějakou zpětnou vazbu od klientů, kteří s AI nástroji pracují?

Na trhu se objevují mnohdy líbivé, ale v konečném důsledku nespolehlivé nebo nedobře uchopené nástroje. Z terénu víme, že takové naše klienti odmítají, ale zároveň od nich přichází velká vlna zájmu o pokrok a inovace, které jim AI může přinést. Na našich nástrojích vyzdvihují zejména to, že jsou užitečné, dobře nastavené a zároveň spolehlivé. Pak máme ještě odezvu v pozitivních citoslovcích, které se těžko popisují, ale dobře se poslouchají :)

Oblast umělé inteligence se dynamicky vyvíjí. Můžete už teď přiblížit další plány Praetoru ohledně AI nástrojů?

Máme již plán rozvoje současných nástrojů a také jsme přemýšleli o některých dalších, které by mohly být pro denní praxi právníků a advokátů užitečné. Budeme nyní sledovat, jak trh na naše nástroje reaguje a také jak rozvoj AI modelů umožní nové aplikace. I když je trh advokátů konzervativní, vzestup AI ho už nyní významně mění a ovlivňuje.

AI nástroje

Praetor vám přináší bezpečné a praktické nástroje využívající sil umělé inteligence
Back To Top