Autorka je absolventkou magisterských a doktorských studií na PF UK.
Daním se věnuje od roku 2004, kdy nastoupila na MF. Od roku 2011 pracovala jako ředitelka sekce správy daní GFŘ. Měla odpovědnost za zavádění daňového řádu do aplikační praxe daňové správy. Nyní působí v právním odboru GŘC. Její specializací je i nadále daňový proces. Je členkou expertní skupiny ke změně procesní úpravy daňových zákonů zřízené ministrem financí.

No Related Media found.
Back To Top