Porta Medica s.r.o., ředitel. Právnická fakulta MU v Brně, externí vyučující a oponent 1. Lékařská fakulta UK, externí vyučující. 

No Related Media found.
Back To Top