Absolvent Právnické fakulty MU v Brně (1997). Celou profesní dráhu se věnuje obchodnímu právu jako soudce (OS Ostrava, KS Ostrava, VS Olomouc). V současnosti rozhoduje spory na Krajském soudě v Ostravě v agendě korporačního práva a veřejných rejstříků. Je spoluautorem Komentáře k zákonu o veřejných rejstřících (WK, 2014) a zákonu o zvláštních řízeních soudních (WK, 2015). Přispívá pravidelně do časopisů nakladatelství Wolters Kluwer.

No Related Media found.
Back To Top