Vystudovala PrF ZČU a FF UK, pracovala na ÚOOÚ, během mateřské a rodičovské dovolené pracovala v ČNB v samostatném oddělení ochrany spotřebitele, na inspektorátu práce pro hlavní město Prahu a v nakladatelství LINDE jako odborná redaktorka. V současné době pracuje na MPSV. Hlavními tématy je ochrana osobních údajů, svobodný přístup k informacím a pracovní právo.

No Related Media found.
Back To Top