Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy Praha. Od studií pracuje v oblasti pracovního práva, specializuje se na odškodňování pracovních úrazů a na BOZP. V letech 1997–2011 přednášela pracovní právo na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy Praha, v současnosti je externím učitelem Vysoké školy finanční a správní. Je rozhodcem a zprostředkovatelem kolektivního vyjednávání zapsaným v seznamu Ministerstva práce a sociálních věcí.

No Related Media found.
Back To Top