Absolventka Právnické fakulty v Brně, od roku 1989 advokátka s vlastní advokátní praxí zaměřenou na právo rodiny a šéfredaktorka odborného časopisu Rodinné listy; vyučuje právo na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze. Publikuje v odborném i populárním tisku, přednáší problematiku rodiny, dědění a advokátního tarifu.

No Related Media found.
Back To Top