Daňová poradkyně zapsaná v České Komoře daňových poradců s praxí od roku 2007. Vystudovala Ekonomickou Univerzitu v Bratislavě, obor Daně a daňové poradenství. V roce 2005 získala certifikát IES - Daňový profesionál v ČR. V roce 2008, úspěšně absolvovala čtyř semestrální právní vzdělávání pro poradenství na Masarykové univerzitě v Brně. Od roku 2011 jsem zapsaná v České Komoře daňových poradců pod číslem osvědčení 04489.

No Related Media found.
Back To Top