Multicolored abstract background with vanishing point
Corporate14 června, 2022

Funkční studium v Libchavách: Jde to i jinak!

Ředitel školy – a co ještě

Když se stanete lídrem školy, potřebujete se naučit a zvládat úplně nové věci. To si dříve nebo později uvědomí každý. Stejně tak i my, ředitelé a zároveň absolventi vzdělávacích programů v AKADEMII Libchavy, kteří se domluvili, že připraví prakticky pojaté funkční studium pro ředitele škol.

Když jsme se vrátili v myšlenkách a v pocitech do svých ředitelských začátků, shodli jsme se na principech, které pro nás byly zásadní, abychom efektivně a s dobrým pocitem vedli svoji školu. V AKADEMII Libchavy sázíme na velké propojení s praxí, na koučovací přístup a také na zákonitosti, které jsou důležité pro fungování jakéhokoliv týmu. A na tom všem je založeno i naše „Funkční studium v praxi“.

Začali jsme v září 2021, proběhlo pět dvoudenních až třídenních setkání a nyní jdeme do finále. Možná právě teď, když čtete tyto řádky, se naši studenti připravují na závěrečnou zkoušku. Avšak nikoliv na „potítku“, nýbrž s portfoliem v ruce a (dovolím si dopředu odhadnout) s lehkým úsměvem na tváři. Ale nepředbíhejme …

USAZENÍ V ROLI

Znáte to. Jste zástupcem ředitele, na kterého si všichni myslí, že „to jednou vezme“ po paní ředitelce. A pak se to stane. Najednou jste přes noc šéfem a říkáte si, jak zítra … Anebo jste učitel, na kterého si nikdo nemyslí. Pak zazáříte u konkurzu a nelze vám odolat. A teď máte před první poradou … Anebo ještě jinak: jste někdo „zvenku“. Třeba bývalý ředitel z jiné školy. A tu školu vlastně neznáte. A oni neznají vás.

První dvouden libchavského funkčního studia je netradiční. Ani jeden zákon. Ale váš příběh, vaše emoce, vaše vztahy uvnitř školy, vaše záměry, vaše hodnoty, vaše energie, vaše aktuální vědomosti, vaše očekávání od funkčního studia. A také velejemný úvod do koučování. Jak se ptát ostatních i sám sebe.

ZÁKONY, KTERÉ PODPORUJÍ

Zákon jako strašák? Nebo zákon jako opora? To je rozdíl. Asi již tušíte, jak to máme v Libchavách. Hora právních předpisů může být plná lákavých cest, pokud primárně neočekáváte nástrahy a pasti, ale zorientované poznání.

Součástí modulu Základy práva je i tzv. kontraktování. Konkrétně na téma „Užitečný konec funkčního studia“. Nepředkládáme studentům žádná témata závěrečných prací ani žádný povinný rozsah. Máme jenom jedno kritérium: práce je využitelná v praxi účastníka. Takže z naší strany nejde o zadávání, ale o domlouvání se. A domluvili jsme se na mnoha zajímavých tématech, jako je například „checkbox začínajícího ředitele“ či „respektující komunikace v mateřské škole“.

VEČER A NOC

Večer a noc je (jak se zdá) důležitým prvkem ve funkčním studiu. Večer se neformálně rozebírají všechna ředitelská témata. Později už bez přítomnosti lektorů, což má také svoji hodnotu (všichni známe přínosy přestávek při akcích DVPP). V noci se vše uloží, mozek si to zpracuje i přeskládá a ráno se pak ještě ledacos dořeší.

PRACOVNÍ PRÁVO JAKO PŘÍLEŽITOST PRO BUDOVÁNÍ VZTAHŮ

V modulu věnovaném pracovnímu právu se více než kde jinde prosadila zásada „zákon až jako druhý krok“. Budování vztahů s učiteli nemůže být založeno na ustanoveních právních předpisů. Jak pravil Komenský: Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem. Miluj, a tak milován budeš.

A pak tu jsou samozřejmě všechny ty náležitosti pracovních smluv, náplní práce, dovolených a přesčasů … A tam jsme se z lektorů a koučů přepnuli do mentorského módu a poskytli jsme našim studentům příklady ze své vlastní praxe pro jejich volnou spotřebu.

PRAXE

Součástí funkčního studia jsou tři stáže. Tu první jsme pojali jako mentorink, tedy stáž na škole stejného typu. I v naší škole jsem pro studenty zorganizoval stáž – pro naše tři studentky ze základních uměleckých škol. Pro mě osobně to byl zážitek vyrovnanosti dávání a braní. Poskytl jsem kolegyním to nejlepší ze svého know-how. A stážistky mi na oplátku poskytly zpětnou vazbu k některým prostorám školy, jejichž unylost jsem již pro svoji provozní slepotu neviděl.

Druhá stáž probíhala na ústředí České školní inspekce. Pro naše studenty to znamenalo setkání s člověkem, nikoliv s inspektorem. A to je pro ředitele školy velice důležité. Děkujeme, pane Andrýsi.

Poslední stáž je inspirativní – na jiném typu školy. Mnohdy dochází k netušeným možnostem, které člověk zaznamená až mimo svoji „bublinu“. Rozšířené a pestré vnímání, to je náš cíl.

CHYTRÉ FINANCOVÁNÍ ŠKOLY

Finance každý ředitel více či méně deleguje. V některých případech ani nemůže jinak, protože na všechny detaily nemůže odborně dohlédnout. Ale finanční toky, rozpočet, veřejné zakázky a doplňková činnost, tam musí být ředitel jakékoliv školy „in“. Pronikali jsme do PHmaxů i do normativů, prokousávali jsme se rozpočty, které si účastníci donesli ze svých škol, a vyzkoušeli jsme si také napsat jednoduchý grant.

APLIKACE ŘÍZENÍ ŠKOLY

Pokud jsme museli (a ve funkčním studiu je takových okamžiků skutečně hodně) pracovat s právními předpisy, používali jsme aplikaci Řízení školy online, jejíž používání mají naši studenti na půl roku zdarma. Je opravdu rozdíl mezi memorováním zákonů a tím, když si vše dohledáte online v aktuálním znění, s příslušnými komentáři a také v článcích o skutečných pracovních i jiných situacích. Účastníkům funkčního studia se také hodně líbil „Kalendář událostí“, který lze nastavit podle daného typu školy i pro svoji vlastní školu. Na něco nezapomenout, to je noční můra většiny začínajících ředitelů.

Více o aplikaci řízení školy >>

SMYSLUPLNÁ ORGANIZACE SMYSLUPLNÝCH ČINNOSTÍ

Čtvrtý obsahový modul asi nejvíce zasahuje každodenní činnosti vedení školy. To jsou RVP, ŠVP, vize, koncepce, hospitace, evaluace, organizační struktura, pedagogická dokumentace, maturity, zkoušky, bezpečnost …

A také péče o kvalitu školy. Každý zbystří, když se jedná o kritéria kvalitní školy z dílny České školní inspekce. Skutečně je lze používat a kreativně s nimi pracovat.

Po tomto modulu následuje závěrečný integrační dvouden, který obsahuje i obhajobu závěrečné práce a závěrečné zkoušky. Že nejde o zkoušení, nýbrž o přidanou hodnotu tohoto studia, to je (doufám) z předchozího textu jasné.

FUNKČNÍ TÝM PRO FUNKČNÍ STUDIUM

Kromě mojí maličkosti se na „Funkčním studiu v praxi“ v tomto školním roce lektorsky podíleli Romana Lisnerová (garantka studia), Pavel Škramlík, Jiří Šmejkal a Klára Vondřičková. V září 2022 startujeme druhý „běh“ a už se těšíme na novopečené ředitele, zástupce či budoucí zájemce o práci ve vedení školy. Tentokrát studium zorganizujeme jako sedm „dvoudnů“. Trojdny byly již dost časově i energeticky náročné, což jsme zjistili na základě zpětné vazby od účastníků, které si nesmírně vážíme.

A JAK TO VIDÍ ÚČASTNÍCI?

Naši studenti tvoří různorodou skupinu. Najdete v ní začínajícího ředitele, zkušenou ředitelku, zástupkyni ředitele, vedoucí oddělení, aspiranty na zástupce ředitele či zájemce o funkci ve vedení školy.

Nebudu zde interpretovat jejich zkušenosti, zážitky a dojmy z funkčního studia. „Nalaďte“ si Rádio AKADEMIE (na Spotify anebo na https://anchor.fm/akademie-libchavy). Je tam spousta inspirativních podcastů, mimo jiné i zkušenosti ředitelky školy a její zástupkyně z libchavského funkčního studia.

 Přeji vám hezký poslech a krásné prázdniny

 Mgr. Luboš Lisner

ředitel ZUŠ Štefánikova, Praha 5

lektor „Funkčního studia v praxi“ v AKADEMII Libchavy

předseda rady Gymnázia ARTION

 

Více o aplikaci Řízení školy online >>
Související témata
Řízení školy online
Vaše jistota ve vedení a řízení školy
Back To Top