IFRS 9 Webinar Vietnam
Finance01/03/2021 12:00:00 SA

IFRS 9 – Xu hướng, Thách thức và Tác động đối với Hệ thống Ngân hàng Việt Nam

KPMG Việt Nam và Wolters Kluwer hiện đang hợp tác với nhau để cung cấp một cái nhìn tổng quan thực tế về các yêu cầu của Chuẩn mực Báo cáo Tài chính quốc tế về Công cụ tài chính (IFRS 9), những thách thức khi triển khai cũng như các thực tiễn tốt nhất đối với Việt Nam.

KPMG Việt Nam sẽ giới thiệu về:

  • Tình hình triển khai IFRS 9 ở Việt Nam
  • Tác động của IFRS 9 lên các ngân hàng và những thách thức quan trọng đối với việc áp dụng IFRS 9
  • Cách tiếp cận triển khai

Wolters Kluwer sẽ giới thiệu về:

  • Những thách thức phải đối mặt khi tự động hóa IFRS 9
  • Năng lực cần thiết để giải quyết những thách thức này
  • Bài học kinh nghiệm từ việc triển khai tại khu vực Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi (EMEA)
Explore related topics
OneSumX IFRS 9
Our OneSumX IFRS 9 solution, provides a solid framework for all contractual information, manage events and transactions, IFRS calculations, accounting generation and processing.