kontraktslivscykelhantering
Juridiknovember 08, 2021

Hur pandemin katalyserade övergången av kontraktslivscykelhantering från att vara något man föredrar till att bli affärskritiskt

Före pandemin ansågs programvara för kontraktslivscykelhantering vara något som är bra att ha. Företag insåg värdet av programvara för kontraktshantering när det kom till att långsamt men säkert effektivisera och automatisera kontraktsprocesser, men många behöll de manuella processerna (trots att de förstod riskerna). Andra digitaliserade endast utvalda delar av processer.

COVID-19 förändrade hur företag drivs. Social distansering, världsomspännande karantäner och distansarbete - alla dessa händelser utmanade affärskontinuiteten efter pandemin samtidigt som affärslandskapet ändrades på lång sikt.

Företag som förlitade sig på manuella kontraktshanteringsprocesser fick problem. De extraordinära tiderna skapar extra press på den juridiska avdelningen när det kommer till affärsmöjligheter genom att leda styrelsen till att snabbt ta välgrundade beslut. Det enda sättet att överleva och komma framåt var att se till att det inte bara finns teknik på plats för hantering av kontrakt delvis utan under hela deras livscykel. Mer information finns i vår artikel om fördelarna med programvara för kontraktshantering.

Att förstärka rollen hos din juridiska avdelning som beskyddare av företaget (särskilt under de nuvarande ovanliga förhållandena) är viktigare nu än någonsin. Eftersom kontrakt är ett företags livlina finns det ett brådskande behov av att optimera kontraktsprocesser med hjälp av teknik vilket gör att programvara för kontraktlivscykelhantering inte bara är att föredra, utan affärskritisk.

Utan tvekan påskyndade störningarna under 2020 antagandet av kontraktsverktyg. Enligt undersökningen 2020 Impact of the COVID Crisis on the Legal Sector av Wolters Kluwer var e-signatur och verktyg fär automatisering av arbetsflödet för dokument och kontrakt de tekniker som jurister planerar att investera i (63 % respektive 40 %).

Eftersom förmildrande av juridiska risker har blivit en prioritet har behovet av att vara utrustat med program för kontraktlivscykelhantering blivit mycket viktigt.

Contract Lifecycle Management: the irrefutable need for technology
Vill du få en bättre överblick över kontrakten som används av kollegor i organisationen när du arbetar hemifrån? Ladda ner vår vitbok och utforska varför kontraktslivscykelhantering spelar en större roll än någonsin tidigare, dess övergång till att bli affärskritisk och viktiga verktyg för kontraktslivscykelhantering som juridiska avdelningar måste investera i för affärsframgångar efter COVID-19-pandemin.
Utforska relaterade ämnen
Lösningarna
Legisway
Allt-i-ett-programvara för juridisk hantering
Redo att se vad Legisway kan göra för ditt företag?
Back To Top