WebinarLegal

Utilizarea semnăturilor electronice în România cu Costin Sandu

14 iunie 2022, orele 14:00 – 17:00
Online
Intrarea în vigoare a Regulamentului eIDAS (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă (Regulamentul eIDAS) a dat imbold utilizării la scară largă, în România, a semnăturilor electronice prin creșterea nivelului de certitudine juridică al acestora. Utilizarea semnăturilor electronice a crescut și în perioada pandemică, acestea facilitând semnificativ efectuarea activităților economice în România.

Cu toate acestea, utilizarea semnăturilor electronice nu este lipsită de anumite neclarități, datorate, de ex., suprapunerii Regulamentului eIDAS cu Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică (Legea nr. 455/2001) sau tehnicității crescute a reglementărilor aplicabile. Vom discuta, în webinarul propus, cadrul de reglementare aplicabil semnăturilor electronice în România, precum și aspecte de bază privind acestea, precum tipurile de semnături electronice, utilitatea fiecăruia, intersecția cu mijloacele de probă sau documentele care pot fi semnate electronic. Vom analiza, în acest context, practica instanțelor judecătorești din România cu privire la utilizarea semnăturilor electronice în România.

Vom aborda, ulterior, aspecte practice legate de implementarea și utilizarea semnăturilor electronice în situații specifice, precum raporturile de muncă, relațiile cu autoritățile publice, băncile și alte instituții financiare. Vom discuta, de asemenea, chestiuni practice privind alegerea și implementarea în companii a unor platforme de generare de semnături electronice, precum aspecte contractuale, de protecția datelor sau de securitate.

Pe parcursul discuției vom primi întrebările participanților în legătură cu aspectele prezentate, urmând să propunem răspunsuri în cursul webinarului sau ulterior acestuia.
costin-sandu-speaker-event-roCostin Sandu, Avocat cu experiență de peste 17 ani, fondator al PrivacyWorks
Costin Sandu este avocat înregistrat în Baroul București, cu o experiență de peste 17 ani acumulată în mari case de avocatură din România. Costin este fondator al PrivacyWorks, o practică de avocatură specializată în dreptul tehnologiilor, protecția datelor și securitatea informației. El are experiență și în proiecte de tranzacții de finanțări și de piață de capital, instrumente financiare derivate, consultanță privind aspecte de reglementare și de conformitate, în special în sectorul financiar, sau tranzacții M&A.  

Costin furnizează asistență juridică clienților săi în proiecte cu componentă de tehnologie, acoperind aspecte precum redactarea și negocierea contractelor, chestiuni de drept al societăților, identificarea și gestionarea aspectelor de protecția datelor și securitate a informației relevante, structurarea și protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, aspecte de conformitate și de reglementare. 
Utilizarea semnăturilor electronice în România. Aspecte practice
14 iunie 2022, orele 14:00 – 17:00, online
Back To Top