WebinarLegalFinanceCorporativComplianceTaxe și contabilitate

Webinar Răspundere gatekeeperi în infracțiuni economice cu Camelia Bogdan

03 noiembrie 2021, orele 14:00 – 17:00
Online
Recentul scandal PANDORA PAPERS demonstrează, încă o dată, că societățile-ecran sunt piatra angulară a circuitelor infracționale ce favorizează frauda, evaziunea fiscală, corupția și spălarea de bani la scară planetară. Conform estimărilor recente ale OCDE, 11, 3 trilioane de dolari sunt controlate prin intermediul societăților off-shore.  Instrumente de eludare a tuturor reglementărilor în vigoare, operațiunile derulate prin uzitarea acestora în alt scop decât cel impus de limitele affectio societatis trebuie să fie neutralizate atunci în aplicarea principiului FRAUS OMNIA CORRUMPIT.

În România, societățile off-shore figurează de regulă în acționariatul unor asociații/structura unor fundații ale căror fonduri sunt uzitate în scopuri infracționale, demers ce impune aducerea în prim-plan a necesității respectării principiului EX TURPI CAUSA NON ORITUR ACTION de către instanțele civile sau de tribunalele arbitrale investite cu soluționarea unor cauze în care figurează ca parte societățile-ecran.

La ultima reuniune a Plenului Grupului de Acțiune Financiară Internațională din 25 iunie 2021, au existat propuneri în sensul includerii României pe lista gri, corolar denaturării circuitelor financiare în scopuri de spălare a banilor. În acest context, se impune clarificarea răspunderii entităților raportoare, dar și a judecătorilor ori a instanțelor de arbitraj, pentru nerespectarea obligațiilor de cunoaștere a clientelei/neraportarea tranzacțiilor suspecte ori pentru lipsa obligației de a sesiza organele de urmărire penală.

camelia-bogdan-speaker-event-roCamelia Bogdan, Expert în combaterea spălării banilor
Dr. Camelia Bogdan este expert în recuperarea activelor, în combaterea spălării banilor și în combaterea corupției transnaționale și a altor infracțiuni financiare.

Are un doctorat în drept penal la Universitatea din București, a scris două monografii privind recuperarea activelor și spălarea banilor, câteva ghiduri practice de recuperare a activelor pentru practicienii de la nivel național și european și peste 130 de studii judiciare în reviste de drept.

Este cercetător asociat la Centre Régional Francophone de Recherches Avancées en Sciences Humaines et Sociales de Bucarest (CEREFREA – Villa Noël) și contribuie în mod regulat la International Symposium on Financial Crimes (Simpozionul Internațional privind Criminalitatea Financiară) al Universității din Cambridge.
Răspunderea gatekeeperilor pentru nerespectarea obligațiilor de prevenire a infracțiunilor economice săvârșite prin uzitarea societăților-ecran  
03 noiembrie 2021, orele 14:00 – 17:00, online
Back To Top