WebinarLegalFinanceTaxe și contabilitateCompliance

Prevenirea și combaterea spălării banilor cu Camelia Bogdan

21 iunie 2022, orele 14:00 – 17:00, online
Online
Expertul își propune să ofere răspunsuri practice pentru atingerea obiectivelor Pachetului Comisiei UE în materia prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și ale Planului de acțiune al Parlamentului European. Prin urmare, expertul  va analiza pachetul legislativ și va identifica recomandări practice cu privire la modul de implementare a unor modificări pozitive în legislația aflată în prezent în discuție în Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne.

Webinarul este structurat pentru a stimula eficacitatea supravegherii și a punerii în aplicare a Agendei  împotriva spălării banilor și finanțării terorismului la nivelul UE, după evaluarea riscurilor, identificarea problemelor potențiale cu care se confruntă entitățile raportoare, dar și organele judiciare în materia detectării practicilor nefondate sau ilegale care pun în pericol integritatea financiară a pieței UE, urmând a fi prezentate noile mecanisme corective.

Participanții vor beneficia de diseminarea unor exemple practice de către singurul judecător din România specializat în problematica combaterii spălării banilor și a recuperării produsului infracțiunii,  urmând ca la finalul webinarului să înțeleagă obligațiile de prevenire a spălării banilor impuse de noul edificiu legislativ al Uniunii Europene.

Spațiul va fi alocat atât prezentării rolului Autorității Europene Anti-Spălare a Banilor, a pilierilor de supraveghere și de coordonare a diferitelor entități raportoare, cât și prezentării unor programe de compliance necesar a fi alcătuite pentru atingerea diferitelor obiective ale Planului de Acțiune a Uniunii Europene în materie.
camelia-bogdan-speaker-event-roCamelia Bogdan, Expert în combaterea spălării banilor
Dr. Camelia Bogdan este expert în recuperarea activelor, în combaterea spălării banilor și în combaterea corupției transnaționale și a altor infracțiuni financiare.

Are un doctorat în drept penal la Universitatea din București, a scris două monografii privind recuperarea activelor și spălarea banilor, câteva ghiduri practice de recuperare a activelor pentru practicienii de la nivel național și european și peste 130 de studii judiciare în reviste de drept.

Este cercetător asociat la Centre Régional Francophone de Recherches Avancées en Sciences Humaines et Sociales de Bucarest (CEREFREA – Villa Noël) și contribuie în mod regulat la International Symposium on Financial Crimes (Simpozionul Internațional privind Criminalitatea Financiară) al Universității din Cambridge.
Back To Top