WebinarLegal

Drepturile salariaţilor: timpul de muncă vs timpul de odihnă cu Laura Georgescu

12 iulie 2022, orele 14:00 – 17:00
Online
Webinarul va analiza responsabilitățile pe care le au părțile raportului de muncă în ce privește timpul de muncă și de odihnă, plecând de la normele legale și vom puncta aspectele practice pe care le generează punerea în aplicare a actelor normative. Vom pune în discuție și posibilitatea pe care o are angajatorul de a reglementa anumite aspecte în Regulamentul intern, cum ar fi programul de lucru individualizat sau modalitatea de comunicare a programului de lucru.

Discuțiile vor fi și referitor la prerogativele angajatorului de a impune norme privind respectarea tipului de muncă, a programului de muncă și  a timpului de odihnă prin regulament intern, ce trebuie să conțină acesta, dar și obligațiile angajatorului de comunicare a acestor reguli către lucrător.

În cadrul webinarului, vom prezenta și modalitatea de reglementare a angajatorului a tipului de odihnă și importanța acestei reglementări.

Analizele și discuțiile le vom face din perspectiva legislației muncii, dar și a jurisprudenței în domeniu.

Interacţiunea cu lectorul, Dna. Conf. univ. dr. Laura Georgescu, Avocat şi Expert în legislaţia muncii, dă posibilitatea auditoriului să găsească soluţii pentru situaţiile întâlnite în practică.
Laura-Georgescu-speaker-event-roLaura Georgescu, Conf. univ. dr., avocat expert în legislația muncii
Laura Georgescu este avocat expert în legislația muncii, conf. univ. dr. la Universitatea Ecologică din București, redactor-șef și referent de specialitate la Revista Română de Dreptul Muncii.
Back To Top