WebinarLegal

Combaterea tratamentelor abuzive la locul de muncă

06 februarie 2024, orele 14:00 – 17:00
Online
Webinarul „Combaterea tratamentelor abuzive la locul de muncă: Protejarea angajaților și promovarea unui mediu sănătos” abordează o problemă crucială în mediul profesional modern: hărțuirea la locul de muncă. Vom începe prin a defini și a recunoaște diferite forme de conduită abuzivă în spațiul de lucru, de la hărțuire și discriminare până la victimizare. Vom discuta despre semnele subtile și evidente ale acestor comportamente, ajutând participanții să le identifice și să înțeleagă impactul lor profund asupra victimelor și al culturii organizaționale.

Pe parcursul sesiunii, vom explora efectele pe care hărțuirea le are atât la nivel individual, cât și colectiv, evidențiind repercusiunile pe termen lung asupra sănătății mentale și a productivității. Mai mult, vom analiza cadrul legal curent și mijloacele prin care astfel de comportamente pot fi sancționate eficient, oferind strategii concrete de prevenire și intervenție.

Destinat managerilor de HR, liderilor de echipe, consilierilor juridici și angajaților dornici să promoveze un mediu de muncă sigur și respectuos, acest seminar oferă ocazia de a dobândi cunoștințe esențiale și de a participa la discuții valoroase despre cum să construim un spațiu profesional inclusiv și sănătos pentru toți.
Combaterea tratamentelor abuzive la locul de muncă: Protejarea angajaților și promovarea unui mediu sănătos
06 februarie 2024, orele 14:00 – 17:00, online
Back To Top