WebinarLegal

Aderarea României la OCDE cu Camelia Bogdan

05 aprilie 2022, orele 14:00 – 17:00
Online
Deschiderea negocierilor pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) aduce în prim-planul foii de parcurs imperativul alinierii dispozitivului român la acquis-ul internațional de prevenire și combatere a corupției în relațiile de afaceri internaționale.

Conform Raportului de Țară dedicat României, 88% din companiile care își desfășoară activitatea în România apreciază corupția ca fiind principalul obstacol în mediul de afaceri, iar 83% consideră corupția în achizițiile publice este larg răspândită, acestea fiind cele mai ridicate cifre de afaceri din Uniunea Europeană.

Webinarul nostru, grefat pe aprofundarea receptării standardelor internaționale de prevenire și combatere a corupției în mediul de afaceri în Statele Unite ale Americii, dar și în Marea Britanie și în Franța, își propune familiarizarea auditoriului cu implementarea efectivă a principiilor guvernanței corporative în lumina exigențelor Conventiei OCDE din 21 noiembrie 1997 de prevenire a miturii funcționarilor publici în cadrul relațiilor internaționale și a recomandărilor subsecvente.

Participanții vor beneficia de diseminarea unor exemple practice de către singurul judecător din România specializat în problematica combaterii spălării banilor din fapte de corupție transnațională și a recuperării produsului infracțiunii, urmând ca la finalul webinarului să înțeleagă valențele sintagmei de “corporate compliance” în lumina standardelor OCDE. Asimilarea principiilor de guvernanță corporativă urmează a fi analizate în lumina imperativului eradicării cauzelor percepției corupției din România redate în Eurobarometrul UE din 2019 sus-citat, dar și a ultimelor recomandări internaționale în materie.

Webinarul se adresează atât legiuitorului, confruntat cu aculturalizarea standardelor globale de combatere a corupției în cadrul relațiilor comerciale internaționale, ce impun, inter alia, regândirea instituției răspunderii penale a persoanei juridice, procurorilor și judecătorilor de drept penal cărora le incuba obligația specializării în cauzele de corupție dar mai ales mediului privat, ce urmează a fi familiarizat cu exigențele alcătuirii unui program de compliance, dar și cu obligațiile de îndeplinit în cadrul controalelor interne ori a începerii urmăririi penale, după caz.

În egală măsură, webinarul se adresează partenerilor de afaceri străini care doresc să își desfășoare activiatea într-un climat de garantare a investițiilor, dar și membrilor instituțiilor diplomatice ce urmează a fi familiarizați cu problemele existente în materia prevenirii și combaterii corupției în cadrul relațiilor internaționale.
camelia-bogdan-speaker-event-roCamelia Bogdan, Expert în combaterea spălării banilor
Dr. Camelia Bogdan este expert în recuperarea activelor, în combaterea spălării banilor și în combaterea corupției transnaționale și a altor infracțiuni financiare.

Are un doctorat în drept penal la Universitatea din București, a scris două monografii privind recuperarea activelor și spălarea banilor, câteva ghiduri practice de recuperare a activelor pentru practicienii de la nivel național și european și peste 130 de studii judiciare în reviste de drept.

Este cercetător asociat la Centre Régional Francophone de Recherches Avancées en Sciences Humaines et Sociales de Bucarest (CEREFREA – Villa Noël) și contribuie în mod regulat la International Symposium on Financial Crimes (Simpozionul Internațional privind Criminalitatea Financiară) al Universității din Cambridge.
Prevenirea și combaterea corupției în relațiile comerciale transnaționale
05 aprilie  2022, orele 14:00 – 17:00, online
Back To Top