WebinarLegal

ACTELE ADMINISTRATIVE ALE AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE INTRE DEZIDERATELE POLITICE ȘI EXIGENȚELE JURIDICE (II)

Orele 14:00 – 17:00
Online
ACTELE ADMINISTRATIVE ALE AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE INTRE DEZIDERATELE POLITICE ȘI EXIGENȚELE JURIDICE (II) – RĂSPUNDEREA JURIDICĂ AFERENTĂ ACTELOR ADMINISTRATIVE POTRIVIT DISPOZIȚIILOR ART. 240 DIN CODUL ADMINISTRATIV ȘI A ALTOR DISPOZIȚII LEGALE INCIDENTE ÎN MATERIE

 Acest al doilea modul  al seminarului își propune prezentarea teoretică și practică a regimului răspunderii aferente actelor administrative, manifestări de voință ale autorităților unipersonale sau colegiale  din administrația publică locală, din  perspectiva prevederilor art. 240 din Codul Administrativ și a altor dispoziții legale incidente în materie. Seminarul relevă schimbarea de paradigmă survenită în ceea ce privește angajarea răspunderii aleșilor locali în cazul actelor administrative emise în mod nelegal și practic, încercarea (criticabilă în opinia noastră) de exonerare ab initio a oricărei forme de răspundere aferentă actelor actelor administrative în sarcina acestora atunci când actul administrativ dovedit ca fiind nelegal, este fundamentat (sub aspect tehnic sau legal), avizat sau contrasemnat de funcționari publici sau alți angajați contractuali din cadrul aparatului de specialitate al autorităților administrației publice locale, care urmează să răspundă în mod exclusiv. Acest tip de abordare intră însă în coliziune cu principiile generale ale răspunderii juridice și denaturează regimul juridic al actelor administrative în cadrul căruia, principiul legalității joacă rolul central.

De asemenea, seminarul abordează problema răspunderii administrative prin raportare la principiile generale care reglementează răspunderea juridică, în general.

Agenda:

1. Considerații generale privind temeiurile răspunderii juridice in administrația publică locală.

2. Reglementarea răspunderii juridice aferente actelor administrative potrivit art. 240 din Codul administrativ

2.1. Răspunderea autorităților publice și limitele acesteia (relevanța operațiunii administrative a semnării, examinarea conceptelor necesitate și oportunitate în emiterea sau adoptarea actului administrativ, tipuri de răspundere ce poate fi angajată).

2.2. Răspunderea funcționarilor publici sau contractuali și limitele acesteia  (relevanța operațiunilor administrative ale fundamentării, avizării și contrasemnării actului administrativ din punct de vedere tehnic sau legal, reglementarea regimului refuzului funcţionarilor publici sau contractuali din aparatul de specialitate al primarului sau al consiliului judeţean de a semna, contrasemna sau aviza pentru legalitate actul administrativ şi dreptul de a formula eventuale obiecţii cu privire la legalitatea acestuia.

3. Necesitatea corelării dispozițiilor art. 240 din Codul Administrativ cu alte dispoziții legale în materia răspunderii juridice aferente actelor administrative [art. 16 din Legea nr. 554/2004, modificată și completată, art. 36 alin. (1) și (2) , art. 46 alin. (3) și art. 49 alin. (1) și (2) din Ordinul nr. 839/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificat și completat].

4. Aspecte procedurale privind angajarea răspunderii aferente actelor administrative. Tipuri de răspundere.

Public țintă:

Aleși locali și funcționari publici din cadrul autorităților publice locale, personalul din cadrul instituțiilor publice, profesii liberale din sfera juridică, persoane interesate de problematica angajării, respectiv partajării răspunderii autorităților administrației publice locale, pe de-o parte, respectiv a funcționarilor publici, respectiv angajaților contractuali care fundamentează, avizează sau contrasemnează, pe de altă parte, actele administrative emise în mod nelegal.

 

Webinar
ACTELE ADMINISTRATIVE ALE AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE INTRE DEZIDERATELE POLITICE ȘI EXIGENȚELE JURIDICE (II)
Online
Orele 14:00 – 17:00
Bilete
ACTELE ADMINISTRATIVE ALE AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE INTRE DEZIDERATELE POLITICE ȘI EXIGENȚELE JURIDICE (II)
2 Iulie 2024, orele 15:00 – 17:00, online
Back To Top