WebinarLegal

Actele administrative ale autorităților publice locale între dezideratele politice și exigențele juridice (I)

25 Aprilie 2024, orele 14:00 – 17:00
Online
Acest prim modul  al webinarului își propune prezentarea deopotrivă teoretică și practică a regimului actelor administrative, manifestări de voință ale autorităților unipersonale sau colegiale  din administrația publică locală, dintr-o  perspectivă complexă ce are în vedere transformarea viziunii și obiectivelor politice în acte juridice unilaterale producătoare de efecte juridice, desigur prin prisma competenței consacrate de lege, în  dreptul fiecăreia dintre acestea.

Este o realitate faptul că, în activitatea administrației publice locale din România, lipsa unui Cod de procedură administrativă ridică numeroase provocări în ceea ce privește o  serie de probleme privind regimul juridic al actelor administrative.

Pe de-o parte, s-a încercat lămurirea unor aspecte proceduale în cuprinsul Codului administrativ (de ex. chestiuni privind cvorumul, majoritatea  la vot etc.)  – iar pe de altă parte lipsa procedurii administrative a generat multiple controverse în ceea ce privește aspecte referitoare la etapele procedurale necesare adoptării sau emiterii actelor administrative, relevanța juridică a eventualei nerespectări a acestora, rămânând (prea des) la latitudinea instanțelor judecătorești ca, prin hotărârile pronunțate, acestea să suplinească sau după caz, să complinească lipsa de reglementare procedurală în materie.
De asemenea, webinarul relevă rolul secretarului general al unității administrativ-teritoriale în asigurarea principiului legalității în activitatea de emitere sau adoptare a actelor autorităților publice locale.

Corelația legalitate-oportunitate este de asemenea prezentată în acest seminar din perspectiva dispozițiilor Codului administrativ, pentru a desluși limitele puterii discreționare a autorităților publice locale atunci când emit sau adoptă acte administrative.
Actele administrative ale autorităților publice locale între dezideratele politice și exigențele juridice (I)
25 Aprilie 2024, orele 14:00 – 17:00, online
Back To Top