8 nagrań eksperckich szkoleń z cyklu Poradnik samorządowy na nową kadencję

 • Rozpocząłeś kadencję na stanowisku wójta, burmistrza, prezydenta lub starosty?
 • A może zacząłeś pełnić funkcję radnego?
 • Albo chcesz poznać prawa i obowiązki włodarzy oraz radnych i ograniczenia, do których muszą się zastosować, aby nie utracić mandatu?

Uzyskaj dostęp do nagrań szkoleń online z cyklu "Poradnik samorządowy na nową kadencję"!

Jest to seria webinariów prezentujących praktyczne kompendium wiedzy na temat kluczowych zasad, obowiązków, uprawnień i procedur związanych z realizacją obowiązków wynikających ze zmiany kadencji w JST.

Dzięki szkoleniom w cyklu „Poradnik samorządowy na nową kadencję” zyskasz merytoryczną wiedzę i praktyczne umiejętności. Nasi eksperci podpowiedzą Ci, jaką rolę pełni urząd w jednostce samorządu, jakie są relacje między organem stanowiącym a urzędem i jakie zadania spoczywają na organie wykonawczym. Dowiesz się, jakie procedury obowiązują podczas pierwszych sesji rad gmin, powiatów i sejmików województw, a jakie w trakcie przygotowywania projektów uchwał. Poznasz prawa i obowiązki włodarzy oraz radnych i ograniczenia, do których muszą się zastosować, aby nie utracić mandatu

Szkolenia w ramach cyklu Poradnik samorządowy na nową kadencję

NIE CZEKAJ! Już dziś zobacz eksperckie szkolenia dotyczące realizacji obowiązków wynikających ze zmiany kadencji w JST!

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszenia.

Po wypełnieniu formularza, na adres mailowy podany w zgłoszeniu, dostaniesz linki do wszystkich webinarów.

Dlaczego warto obejrzeć szkolenia z cyklu Poradnik samorządowy na nową kadencję?

 • 8 eksperckich szkoleń online stanowiących spójną i powiązaną tematycznie całość
 • Specjalistyczna wiedza i dobre praktyki doświadczonych ekspertów, reprezentantów Związku Powiatów Polskich
 • Przydatne wskazówki i narzędzia, które pomagają w realizacji obowiązków, uprawnień i procedur w trakcie sprawowania urzędu oraz pełnienia funkcji

Program szkoleń

Szkolenie #1 - Nie zawsze w tej samej roli, czyli różne oblicza wójta i starosty

Prelegent: Grzegorz P. Kubalski

Program szkolenia:

 1. Organ wykonawczy w gminie i powiecie
  • Charakter
  • Zadania
 2. Zadania organu administracji publicznej
 3. Cztery twarze starosty
 

Szkolenie #2 - Generałowie potrzebują armii, czyli rola urzędu w jednostce samorządu

Prelegent: Grzegorz P. Kubalski

Program szkolenia:

 1. Czym jest urząd jednostki samorządu terytorialnego?
 2. Nie tylko urząd
 3. Organizacja wewnętrzna
 4. Pracownicy samorządowi

Szkolenie #3 - Radny niekoniecznie bezradny, czyli prawa radnego

Prelegent: r. pr. Patrycja Grebla - Tarasek

Program szkolenia:

 1. Dostęp radnego do informacji.
 2. Prawo kontroli.
 3. Prawo do diet.
 4. Szczególna ochrona stosunku pracy radnego

Szkolenie #4 - Nie tylko prawa, czyli obowiązki radnego

Prelegent: r. pr. Adrian Pokrywczyński

Program szkolenia:

 1. Główne podstawy prawne
 2. Ślubowanie
 3. Podstawowe obowiązki radnego
 4. Tajemnice prawnie chronione
 5. Obowiązek wstrzymania się od głosu w konflikcie interesów
 6. Obowiązki i ograniczenia związane z łączeniem funkcji i stanowisk
 7. Oświadczenia majątkowe
 8. Interpelacje i zapytania
 9. Szczególne obowiązki przewodniczącego rady

Szkolenie #5 - Jak nie stracić mandatu? Czyli radny nie wszystko czynić może

Prelegent: r. pr. Bernadeta Skóbel

Program szkolenia:

 1. Powody wygaśnięcia mandatu radnego
 2. Procedura postępowania w przypadku naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem niektórych funkcji lub działalności
 3. Ustawowe zakazy łącznie mandatu radnego z wykonywaniem niektórych funkcji
 4. Ograniczenia w zakresie prowadzania działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia JST przez radnych
 5. Ograniczenia dotyczące zatrudnienia i zawierania umów cywilnoprawnych przez radnych
 6. Ograniczenia w zakresie prowadzania działalności gospodarczej przez osoby wchodzące w skład organów wykonawczych JST

Szkolenie #6 - Lokalny parlament, czyli zadania, struktura i codzienność działania rad

Prelegent: Grzegorz P. Kubalski

Program szkolenia:

 1. Statut lokalną konstytucją
 2. Organy jednostki samorządu terytorialnego
 3. Organizacja wewnętrzna rady
  • Przewodniczący rady – primus inter pares
  • Komisje rady
  • Nietypowe pomysły
 4. Kluby radnych
 5. Rada w działaniu
  • Jawność prac
  • Przebieg obrad
  • O głosowaniach słów kilka

Szkolenie #7 - Dobrze napisana uchwała, czyli o zasadach techniki prawodawczej w samorządzie terytorialnym

Prelegent: r. pr. Katarzyna Liszka - Michałka

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne stosowania zasad techniki prawodawczej w samorządzie terytorialnym
 2. Ogólne zasady legislacji
 3. Budowa przepisów
 4. Systematyzacja przepisów
 5. Struktura aktu prawa miejscowego
 6. Sprostowanie błędu, zmiana aktu i tekst jednolity

Szkolenie #8 - Pieniądze się liczą, czyli rola rady w gospodarce finansowej

Prelegent: Grzegorz P. Kubalski

Program szkolenia:

 1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego
 2. Struktura dochodów
 3. Podział kompetencji budżetowych między organ stanowiący i wykonawczy
 4. Kontrola wykonania budżetu (i nie tylko)
NIE CZEKAJ! Już dziś zobacz eksperckie szkolenia dotyczące realizacji obowiązków wynikających ze zmiany kadencji w JST!

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszenia.

Po wypełnieniu formularza, na adres mailowy podany w zgłoszeniu, dostaniesz linki do wszystkich webinarów.

Prelegenci

Grzegorz-Kubalski

Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich, prawnik, ekspert w zakresie zarządzania publicznego w samorządzie terytorialnym, wieloletni samorządowiec.

Bernadeta_Skóbel

Radca prawny, kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze Związku Powiatów Polskich, ekspert Związku w zespołach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Adrian_Pokrywczyński

Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Patrycja_Grebla_Tarasek

Radca prawny, ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich.

Katarzyna_Liszka_Michałka_640x960.jpg

Radca prawny, ekspert Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz, Biuro Związku Powiatów Polskich.

Polecane rozwiązania

f
LEX Administracja

Jedyny serwis prawny, który odpowiada na potrzeby całego urzędu. Wspiera urzędników w wykonywaniu codziennych obowiązków we wszystkich wydziałach samorządów - na szczeblu gminy, powiatu i województwa.

Program zapewnia dostęp do pełnej bazy prawodawstwa, praktycznych dokumentów branżowych, porad ekspertów prawa samorządowego oraz nowoczesnych narzędzi niezbędnych przy tworzeniu prawa miejscowego.

Back To Top