Juridische trends 2023.  Talent aantrekken en werken op afstand voor advocatenkantoren.
Juridisch08 november, 2023

Juridische trends in 2023. Werving en werken op afstand voor advocatenkantoren

Van alle trends waar advocatenkantoren en juridische afdelingen de komende drie jaar mee te maken krijgen, geeft een overgrote meerderheid van de juristen (81%) aan dat het vermogen om talenten te werven en te behouden van invloed zal zijn op hun werk.

Een analyse van de uitdagingen

De problemen met het aantrekken en behouden van talenten nemen toe omdat veel juristen op zoek zijn naar organisaties die gebruikmaken van technologie om hun favoriete manier van werken te ondersteunen: hybride werken of fulltime op afstand werken.

Robert Ambrogi, de persoon achter de blog LawSites en de podcast LawNext, geeft zijn visie op deze situatie: “Advocatenkantoren die achterblijven in het introduceren van juridische technologie lopen het risico dat ze niet alleen cliënten, maar ook jonge talenten kwijtraken. Professionals die in de huidige omstandigheden een carrière beginnen in de juridische sector willen werken bij bedrijven die voorlopen op het gebied van innovatie. Ze weten dat dit soort bedrijven op de lange termijn succesvoller zullen zijn en de beste mogelijkheden zullen bieden om hun carrière te ontwikkelen. Het verband is duidelijk: de jongste generatie van techsavvy professionals wil een carrière in een techsavvy omgeving”.

Daarnaast wordt het beroep steeds veeleisender, met ingewikkelder en meer gespecialiseerd werk. Juristen hebben bovendien te maken met veranderende eisen van cliënten en van het management. Het werkvolume van juristen blijft stijgen en wordt steeds complexer. U Uit het rapport komen een aantal inzichten naar voren met betrekking tot de omgang met het stijgende en steeds complexer wordende werkvolume van juristen.

De meeste advocaten en bedrijfsjuristen (80%) geven aan dat ze aanzienlijke gevolgen ervaren van een groter werkvolume. En toch geeft de meerderheid (80%) aan bereid en in staat te zijn om met dit toenemende werkvolume en de complexiteit van informatie om te gaan.

Toenemende vraag naar specialisatie

Voor wat betreft de aard van het werk verwachten de meeste advocaten en bedrijfsjuristen (78%) een toenemende vraag naar specialisatie en een afname in algemeen werk. Er is een steeds duidelijkere trend onder advocatenkantoren om hun aanbod uit te breiden met een breed scala aan zeer gespecialiseerde diensten en de verwachting is dat dit alleen nog maar verder toeneemt.

Ook cliënten eisen steeds meer specialisatie en respondenten van advocatenkantoren geven aan dat ze denken dat dit een van de meest gebruikte criteria zal zijn waarop cliënten in de komende drie jaar een advocatenkantoor kiezen. Het is interessant om te zien dat de meeste juristen binnen bedrijven (78%) aangeven dat ze bereid zijn om met deze trend mee te gaan, terwijl 75% bereid is om verdergaande specialisatie aan te bieden.

Tegen deze achtergrond is het niet verwonderlijk dat het aantrekken, trainen en behouden van talenten essentieel is voor een toekomstbestendig personeelsbestand.

Wilt u het volledige rapport over werving binnen de juridische sector lezen? Download het Wolters Kluwer Future Ready Lawyer 2023 Rapport >>
Wolters Kluwer Future Ready Lawyer Rapport 2023
Het Future Ready Lawyer rapport van Wolters Kluwer omarmt innovatie en veranderingen.
Back To Top