Female colleagues discussing over laptop in the office.
Skatt og Økonomimai 25, 2022

Hvorfor oppgradere til Capego Årsoppgjør?

Å oppgradere til nye, skybaserte Capego Årsoppgjør fra våre installerte programmer er enkelt. Her vil du også få tilgang til ny funksjonalitet. Vårt nye program, Capego Årsoppgjør, er et skybasert årsoppgjørsystem som forenkler og effektiviserer ditt arbeid med årsrapporter, skattemeldinger, kvalitetssikring, avstemming og analyser. I denne artikkelen går vi gjennom hvorfor du som har Wolters Kluwers installerte programmer vil få flere fordeler ved å oppgradere. 


Nytt – men likevel kjent 

Capego Årsoppgjør er et moderne, skybasert årsoppgjørssystem, men mye vil fortsatt være kjent for deg som har jobbet i våre installerte programmer, Skatt og Årsavslutning. Dessuten vil du ha hele historikken din lagret, noe som vil lette overgangen til det nye systemet. 


Enkelt å samarbeide internt og med kunde 

Capego Årsoppgjør er en skybasert plattform som er tilgjengelig uansett hvor du er. Oppdateringer skjer automatisk, alle data lagres enkelt i skyen, og alle i selskapet jobber i samme versjon. Capego Årsoppgjør forandrer måten du arbeider på og gir deg full oversikt over kunder, oppdrag og roller. 


Løsning for det kommende skattesystemet 

Skatteetaten er i ferd med å modernisere skattemeldingen for næringsdrivende, og et viktig mål er at majoriteten av meldingene skal leveres via et årsoppgjørssystem. Capego Årsoppgjør er tilpasset for endringene og vil også fortsette å være det i fremtiden. 


Innebygget kvalitetskontroll for god regnskapsføringsskikk 

Det skal være lett å gjøre rett. Capego Årsoppgjør veileder deg gjennom arbeidsflyten med smarte tips og automatiske kvalitetskontroller, som hjelper deg med å gjøre alt riktig fra start. Det er også mulighet for periodisk avstemming. Alt i henhold til GRFS. 


Fortsatt samarbeid med en kunnskapsrik partner 

Og sist, men ikke minst, er det viktig å tenke på hvilken kunnskap systemleverandøren har om skatt og regnskapsføring. Når du velger et system, velger du også en partner, og ved å velge en partner med kunnskap og verdifulle råd, kommer du også til å få mer ut av systemet. Wolters Kluwer har lang erfaring og er alltid klare for å hjelpe deg i arbeidet ditt. 
Back To Top