businessman w laptop at café
Skat & Økonomimaj 17, 2023

Lær din kunde bedre at kende og undgå risici forbundet med hvidvask af penge

Som revisions- og bogføringsvirksomhed har du pligt til at kende din kunde, foretage risikovurderinger og arbejde aktivt mod hvidvask. Mikkel Toftlund, ekspert i KYC hos Wolters Kluwer Danmark, fortæller dig, hvad du har brug for at vide for at overholde hvidvaskloven, og hvordan værktøjet Capego KYC kan strukturere og effektivisere din KYC-proces.Når vi snakker hvidvask af penge og KYC er det vigtigt at have viden om, hvilke regler der findes og at sikre, at disse regler følges. I sager om hvidvask kan konsekvenserne være store, også selvom det blot var en ærlig fejl.  

"En udbredt misforståelse er, at hvidvaskloven kun omfatter banker, finansieringsselskaber og revisions- og bogføringsvirksomheder. Færre mennesker ved, at det faktisk også påvirker advokater, mæglere, forsikringsbranchen, leasingbranchen m.fl. Kravene og de nødvendige foranstaltninger varierer dog afhængigt af branchen. Kravene til revisions- og bogføringsvirksomheder og andre finansielle aktiviteter er omfattende. Første skridt er at tilegne sig den viden, der er nødvendig for at overholde loven”, siger Mikkel Toftlund, ekspert i KYC hos Wolters Kluwer Danmark.

Hvad betyder hvidvaskloven for dig?

Alle risikovurderinger skal udføres i overensstemmelse med virksomhedens egne dokumenterede retningslinjer og politikker. Jo højere risikoen vurderes at være, jo højere krav stilles der til foranstaltningerne. Ved at sikre, at du har rutiner og retningslinjer vedrørende kundekendskab, risikovurdering og rapportering på plads, er fundamentet lagt. Procedurerne skal dokumenteres og designes til at styre og modvirke de risici som virksomheden har identificeret.

Hvad forventes der af revisions- og bogføringsbranchen?

  • At man vurderer risikoen for, at virksomheden kan misbruges til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.
  • At man etablerer rutiner og retningslinjer knyttet til ovenstående risici.
  • At man løbende tilegner sig fyldestgørende kundekendskab igennem hele forretningsforholdet. Virksomheden skal have et solidt kendskab til sine kunder for at minimere risikoen for at blive misbrugt til hvidvask af penge.
  • At medarbejdere skal være uddannet i hvidvaskloven og virksomhedens retningslinjer for overholdelse heraf.
  • At der sker en løbende risikovurdering af transaktioner og løbende sikring af kundens identitet.
  • At mistænkelige transaktioner hos kunden indberettes til Hvidvasksekretariatet, også selvom det kun er en mistanke og der mangler beviser.  

Digitale værktøjer hjælper dig med at leve op til kravene til kundekendskab (KYC)

Moderne Know Your Customer (KYC)-løsninger, som eksempelvis Capego KYC, strømliner KYC-arbejdet og hjælper samtidig med at sikre overholdelse af lovgivningen.
– ”Med Capego KYC automatiseres arbejdet delvist ved at indsamle data og skabe dokumentationen for risikovurderingen”, siger Mikkel Toftlund.

Capego KYC indsamler løbende data fra flere betroede kilder såsom CVR registret og opslag på PEP og sanktionslister. Værktøjet giver overblik over den samlede risikostyring og dokumenteret grundlag for den individuelle risikovurdering. Kunden kontrollerer og verificerer med MitID, at oplysningerne er korrekte.

Effektivisér arbejdet efterhånden som lovkravene stiger

En del oplever, at de øgede lovkrav og komplicerede regler tager meget tid væk fra andre opgaver. Men i takt med at lovkravene øges, kan digitale løsninger lette processerne og frigøre tid.

"Vi har fulgt udviklingen i forbindelse med kravene til bekæmpelse af hvidvask tæt og er stolte af at kunne tilbyde et værktøj, der hjælper vores kunder med at effektivisere deres arbejde med kundekendskab. Capego KYC yder god støtte og hjælp på vejen til at overholde hvidvaskloven”, siger Mikkel Toftlund.

Vil du vide mere?

Øg dit kundekendskab med Capego KYC 

Mikkel Toftlund
Lead Technology Product Manager
Lead Technology Product Manager hos Wolters Kluwer og har det overordnede ansvar for Wolters Kluwers produktportefølje i Danmark.
Back To Top