An above photography shot of a business office with large windows and red chairs, where employees are using desktop and desk phone, Q3 2021, TAA NA US - Preparer
Skat & Økonomioktober 05, 2023

Effektivt samarbejde – en glemt del af digitaliseringen?

Digitalisering af revisionsbranchen giver os værktøjerne til at kunne samarbejde mere effektivt. I denne artikel forklarer vi, hvorfor revisionsfirmaer bør satse på at udvikle samarbejdet ved hjælp af digitale samarbejdsplatforme.

Når snakken falder på digitalisering af revisionsbranchen, er der ofte stort fokus på, hvordan automatisering af flows vil bidrage til øget effektivitet og produktivitet. Men noget, der kan have lige stor effekt, er de øgede muligheder for at samarbejde med kunder og partnere ved hjælp af smarte, digitale værktøjer.

Undersøgelser viser, at netop muligheden for et effektivt samarbejde er noget, der vejer tungt hos mange revisionsselskaber og virksomheder, når de skal vælge, hvilke digitale værktøjer de vil anvende. I denne artikel giver vi eksempler på, hvorfor samarbejde er så vigtigt, og vi giver råd om, hvad man bør tage med i sine overvejelser, når der skal vælges et samarbejde.

I dag får vi forretningsindsigt i realtid

En af digitaliseringens mest tydelige konsekvenser er, at overførsel af information i dag foregår i realtid. Vi behøver ikke længere vente, til avisen kommer om morgenen, for at få de seneste nyheder – nu rapporteres de omgående på nettet. 

Det samme princip gælder finansielle data og information. I dag ved vi hurtigere, hvordan det går hos virksomheden, ud fra de nøgletal, vi har fastlagt. En mulighed, som dette åbner op for, er at handle hurtigere og foretage justeringer i virksomheden baseret på de forretningsmæssige konklusioner, man kan drage af informationen.

Men det kræver også et mere aktivt samarbejde internt i organisationen – og i mange tilfælde også med de eksterne parter. For eksempel mellem et revisionsfirma og dets kunder. Dette kræver desuden gode samarbejdsværktøjer, der giver naturlige kontaktflader for et tættere samarbejde.

Fjernarbejde er kommet for at blive

Coronapandemien har betydet, at virksomheder over hele verden er blevet tvunget til at omstille sig til fjernarbejde. En undersøgelse fra Microsoft fra 2021 viste, at cirka 70 % af medarbejderne ville fortsætte med fjernarbejde i en eller anden form. 

Det stiller større krav til arbejdsgiverne. Ikke kun om at tilbyde forskellige muligheder for fjernearbejde, men også at arbejdsgiverne skal at være parat til at tackle de udfordringer, det giver, når teams, som skal samarbejde, ikke altid kan mødes fysisk.

Men fjernarbejde medfører ikke kun udfordringer – det giver også muligheder. En åbenlys mulighed er naturligvis, at teams kan sidde forskellige steder rundt i verden og stadig, med de rigtige værktøjer, samarbejde effektivt sammen. En anden mulighed er, at digitale værktøjer, alt fra Teams og Slack til de mere nicheprægede samarbejdsprodukter inden for regnskab og revision, giver nye tekniske muligheder. Eksempelvis muligheden for at dele mere materiale med hinanden, at have en tættere dialog samt oftere og enklere at kunne invitere kunder til at samarbejde og give feedback.

Effektivt samarbejde kræver andre færdigheder

Hvad skal en virksomhed tænke på, hvis man vil satse ekstra meget på at udvikle måden at samarbejde på? For at kunne udnytte styrken i de digitale værktøjer og samarbejde effektivt er det ikke tilstrækkeligt blot at være en dygtig revisor eller regnskabskonsulent. Det kræver også gode kommunikationsevner. For eksempel er det essentielt at kunne lytte og forstå modpartens behov og at kunne forklare komplicerede sager på en enkel måde.

Virksomheder, der ikke identificerer ovenstående og heller ikke aktivt arbejder med at forbedre det, kan støde på problemer, da samarbejde og kommunikation mellem forskellige parter ikke fungerer efter hensigten.

Hvis du vil vide mere  

Back To Top