a person sitting at a table in front of a window
Skat & Økonomiseptember 21, 2023

Udbyg din strategiske rådgivning – 3 områder, hvor du kan hjælpe dine kunder

Strategisk rådgivning gør, at regnskabsfirmaer kan styrke deres position og øge deres værdi i stedet for at miste relevans og opgaver, når administrative arbejdsopgaver bliver automatiseret. Vi oplister her tre områder, hvor du kan tilbyde rådgivning og støtte til dine kunder. 

En af de store konsekvenser ved digitaliseringen af samfundet er den større grad af automatisering, der indebærer, at mange relativt enkle arbejdsopgaver bliver automatiseret. I 2020 henviste World Economic Forum til en rapport fra PwC, som viste, at op til 30 procent af alle eksisterende job vil blive automatiseret mellem 2020 og 2030. 

Dette påvirker altså ikke bare industrijob, hvor mange arbejdsopgaver overtages af robotter, men også funktionærjob med et stort administrativt indhold, for eksempel inden for økonomi. 

Men når efterspørgslen på de ret simple tjenester bliver mindre, åbner det også muligheder for at øge satsningen på mere kvalificerede tjenester. Strategisk rådgivning er det tydeligste eksempel. 

”Takket være den tekniske udvikling findes der nu værktøjer, og takket være dem også mere tid for regnskabskonsulenter til at satse på mere kvalificerede rådgivningstjenester. På den måde kan de skabe mere værdi for deres kunder og knytte dem tættere til sig,” siger Heidi Andersen, Product Owner hos Wolters Kluwer.

Hjælp kunderne med at digitalisere arbejdsprocesser

Digitaliseringen har øget mulighederne for samarbejde. Både mellem kunde og leverandør, men også mellem forskellige systemer, der kan integreres i hinanden. Muligheden for integration åbner op for flere nye muligheder. For brugeren bliver det lettere at arbejde mere effektivt og med højere kvalitet, når data kun skal angives én gang. Men det åbner også op for at outsource forskellige opgaver til eksterne specialister for på den måde at opnå den højest mulige kvalitet og effektivitet.

Regnskabsvirksomheder spiller en vigtig rolle i forhold til at hjælpe deres kunder gennem denne proces. Det kan f.eks. handle om at implementere platforme og værktøjer, der gør det enklere at samarbejde mellem kunde og leverandør, og at integrere forskellige systemer i hinanden. Det kan også handle om at give rådgivning omkring hvilke opgaver, der skal varetages internt og hvilke, der skal outsources.

Lær dem at udvikle forretningen ved hjælp af data

I dag er data og information vigtigere end nogensinde for at kunne træffe solide beslutninger. Takket være cloudløsninger og moderne systemer er der i dag adgang til en masse data og information, som vi ikke havde adgang til i den gamle, analoge verden. Hjælp dine kunder med at udnytte den information på den bedste måde, så de kan træffe forretningsmæssige beslutninger og forbedre deres virksomhed via bedre omkostningsstyring og mere nøje opfølgning af resultater. Der kan være tale om at identificere hvilket produkt, der er det mest profitable eller holde øje med, om lagerbindingen er for stor. Eller hvorfor ikke bruge data til at udarbejde nøgletal, som kan anvendes i bæredygtighedsarbejdet? For eksempel elforbrug, sygefravær eller andet, der kan være interessant at kigge på.

Giv dem bedre overblik

Ikke alene har vi adgang til økonomisk information i dag. Informationen er tilgængelig i realtid, og ved hjælp af moderne systemer er det også muligt at præsentere og visualisere informationen på en smart og let tilgængelig måde. Det gør det muligt for regnskabsvirksomhederne, både med systemer og rådgivning, at levere enklere, tydeligere rapporter og analyser til deres kunder og bidrage til bedre transparens og overblik. Lettere tilgængelig økonomisk information kan desuden bruges både internt i organisationen og over for eksterne interessenter til at forklare forskellige økonomiske beslutninger på en tydelig måde.  

Back To Top