Abstract rays of light grow in dark from origin point
Skat & Økonomioktober 01, 2023

Digitalisering og automatisering – en trussel eller en mulighed?

Vi lever i en verden under konstant forandring. Nye løsninger vil konstant udfordre gamle ideer, sandheder og måder at arbejde på. Det kan opfattes som en trussel, men kan også være en mulighed.

Det siges, at alt, hvad der kan automatiseres, vil blive automatiseret. Sidste år fremhævede World Economic Forum en rapport fra PwC, der viste, at op til 30 % af alle eksisterende job vil blive automatiseret mellem 2020 og 2030. Så forandringen er på vej – uanset om vi kan lide det eller ej.

Ved at øge bevidstheden om de forandringer, der finder sted, kan vi være forberedte på de udfordringer, de medfører. Men med forandring følger også muligheder.

"Vi ser en klar tendens til, at mange kunder ønsker at udnytte de muligheder, som digitaliseringen medfører. De ønsker at være proaktive, dels for at udnytte nye forretningsmuligheder, men også for at kunne tilføre deres egne kunder endnu mere værdi," siger Heidi Andersen Donati, product owner hos Wolters Kluwer.

Investér mere i rådgivning

I dag er data og information vigtigere end nogensinde for at kunne træffe velinformerede beslutninger. Mange revisionsvirksomheder vil gerne øge andelen af rådgivning i deres udbud for at øge værdien for deres kunder. Dette gør dem mere modstandsdygtige over for digitaliseringen og også mere relevante i en fremtid, hvor enklere opgaver automatiseres væk. Ved at arbejde med moderne, digitale løsninger kan tiden frigøres fra administrative opgaver. Tid, der i stedet kan bruges til rådgivning og gøre virksomheder mere fremtidssikrede.

Reducér risikoen for fejl

I manuelt arbejde er risikoen for fejl normalt større, end når arbejdet automatiseres. Dette er på grund af det, der er kendt som "den menneskelige faktor".  Det kan handle om data, der indtastes forkert, anvendelse af forældet data, eller at nogen ved et uheld deler data med den forkerte person. I helt eller delvist automatiserede processer mindskes antallet af tilfælde, hvor den menneskelige faktor kan påvirke arbejdet, og dermed forsvinder risikoen næsten helt.

Hold dig konstant opdateret

Takket være digitale løsninger og data, der er gemt i cloud i stedet for på servere i det lokale miljø, eller værre, der ligger i gamle Excel-skabeloner, har vi i dag adgang til økonomiske oplysninger i realtid på en helt anden måde, end vi havde tidligere. Desuden kan systemer ofte ikke kun håndtere, men også præsentere oplysninger på en smart måde. Ved konstant at være opdateret med de nyeste oplysninger kan en revisionsvirksomhed hurtigt levere løbende rapporter og analyser til sine kunder og rådgive om, hvordan de kan forbedre deres virksomhed, for eksempel gennem bedre omkostningsstyring og strammere ydelsesovervågning.

Få økonomien til at se godt ud

Capego Finsit fra Wolters Kluwer er en digital løsning, der forvandler komplekse regnskabsdata til visuelle rapporter. Enkel, sikker og automatiseret – og giver dig mere tid til at udvikle din egen virksomhed.
Læs mere om Capego Finsit

Back To Top