cloudbaseret
Skat & Økonomiseptember 26, 2023

8 grunde til, at cloudbaserede løsninger er vigtigere end nogensinde

Aldrig har det været vigtigere at udnytte de muligheder, som cloudbaserede løsninger giver. Vi præsenterer her 8 grunde til, at du, som arbejder med skat, bogføring og regnskab, bør satse på cloudbaserede løsninger.

Digitaliseringen kaldes ofte den fjerde industrielle revolution. Den påvirker alle dele af samfundet og er en stor del af vores hverdag. Som et eksempel ventes antallet af enheder i verden, der er tilsluttet internettet, at blive tredoblet mellem 2020 og 2025.

Muligheden for at få information gemt i cloud er et af de vigtigste fremskridt, som digitaliseringen har ført med sig. Det er ikke en tilfældighed, at Amazon, Microsoft og Google, de tre verdensførende virksomheder på dette punkt, har været nogle af de hurtigst voksende og mest profitable virksomheder i det seneste årti.

I denne artikel gennemgår vi nogle af grundene til, at du, som arbejder med skat, bogføring og regnskab, bør overveje at vælge systemløsninger, hvor informationer og dokumenter er gemt i cloud. 

1. Du kan tilbyde mere strategisk rådgivning til kunderne

I mange brancher medfører digitaliseringen, at relativt enkle og administrative arbejdsopgaver bliver automatiseret væk. For servicevirksomheder kan dette være en udfordring, eftersom de ret simple tjenester, som de tager sig betalt for at udføre, vurderes lavere blandt deres kunder, men det kan også være en mulighed. Ved at arbejde med moderne, digitale løsninger kan du frigøre tid. Tid, der i stedet kan bruges til rådgivning og mere kvalificerede tjenester, som man kan kræve mere betaling for. Et eksempel på rådgivning kan være, hvordan man bruger data fra programmer som støtte til forskellige forretningsbeslutninger.

2. Du knytter dine kunder tættere til dig

En tydelig trend blandt systemleverandører er at anvende cloud til at knytte forskellige systemer sammen for at effektivisere arbejdsprocesser og skabe en bedre brugeroplevelse. Det letter informationsindhentningen og giver samtidigt mulighed for at samarbejde mellem forskellige programmer og systemer. Dermed bliver kunderne ikke bare kunder til en specifik software, f.eks. til skat eller bogføring, men til et helt økosystem. Det knytter dem tættere til dig som leverandør, og så længe de er tilfredse, vil de formentlig være mindre tilbøjelige til at skifte system.

3. Du bidrager til automatisering af manuelle processer

Den tekniske udvikling inden for digitalisering og automatisering indebærer store muligheder for at automatisere processer og dermed øge din effektivitet. Ved at have dine data gemt i cloud kan du implementere sømløs og automatiseret integration af data mellem forskellige programmer, som alle er tilsluttet samme datakilde. På den måde øger du din effektivitet samtidigt med, at du reducerer risikoen for fejl.

4. Du forenkler den daglige administration

Vi har tidligere talt om fordelene ved at anvende cloud til at forbinde forskellige systemer og muligheden for at kunne samarbejde mere effektivt med dine medarbejdere og kunder. Men at arbejde med cloudløsninger forenkler også dit arbejde på mange andre måder. Du har altid adgang til informationer og dokumenter, uanset om du arbejder på kontoret, hjemme eller er på forretningsrejse. Det bliver også lettere at dele information med dine medarbejdere.

5. Du gør virksomheden bedre rustet til fremtiden

Den digitale udvikling går hurtigt. Med moderne, cloudbaserede løsninger er du godt forberedt til fremtiden. Det kan handle om konkrete forandringer, som vi allerede kender til i dag, men også om aktuelt ukendte udfordringer. Ved at vælge et moderne system gør du din virksomhed mere modstandsdygtig over for de udfordringer, som kommer med den digitale udvikling. 

6. Du fremmer digitaliseringen inden for virksomheden

Som vi tidligere har nævnt, finder digitaliseringen sted i alle dele af samfundet. Det indebærer også, at den foregår i alle dele af din virksomhed. At vælge cloudløsninger er en vigtig del af dette, og i dag er der løsninger til alle mulige slags arbejdsopgaver, som skal udføres i en virksomhed. Ved at påtage sig førertrøjen på digitaliseringsområdet kan du og dine kolleger vise vejen for hele organisationen og på den måde lede virksomheden gennem forandringsrejsen.

7. Du øger sikkerheden

En konsekvens af den større digitalisering er, at vi ofte hører nyhedshistorier om datakriminalitet og hacking i virksomheder. Problemet bliver naturligvis mere udbredt, når flere og flere informationer bliver digitale, men det kan også let give et fejlagtigt billede af, at information, der er gemt digitalt, ikke er lige så sikker. Faktisk er det oftest mere sikkert med digital informationsdeling end de gamle, analoge arbejdsmetoder, som i langt større grad gav mulighed for manuelle fejl. I den digitale verden er kontrol og sporbarhed som regel betydeligt bedre. Men når det er sagt, skal du være tydelig over for din leverandør omkring, at sikkerhed er vigtigt for dig, og bede dem redegøre for, hvordan de kan garantere, at din information er sikker.

8. Du opnår en bedre konkurrenceposition

Ved at være proaktiv og gå foran inden for cloud opnår du også en bedre position over for dine konkurrenter. Udviklingen går nemlig kun fremad, hvad enten du vil det eller ej, og hvis ikke du tager teten, vil dine konkurrenter sandsynligvis gøre det.

Læs mere om vores cloudbaserede løsninger

Back To Top