colleagues discussing
Skat & Økonominovember 29, 2022

Derfor er viden nøglen til fremtiden

Ved hjælp af kompetenceudvikling, spidskompetencer og digitale værktøjer kan vi ruste os bedre til fremtiden.  Vi lever i en tid, hvor alt, der kan kopieres, bliver kopieret. I en sådan virkelighed bliver det, der ikke kan kopieres, mere værdifuldt. Det er viden et godt eksempel på. I denne artikel fortæller vi, hvorfor revisionsfirmaer og økonomiafdelinger skal satse på kompetenceudvikling for medarbejderne.

Automatisering betyder, at mere enkle opgaver forsvinder  

En af digitaliseringens store konsekvenser er den øgede grad af automatisering i samfundet. Det betyder, at mange mere enkle arbejdsopgaver bliver overtaget af automatisering. Det er ikke kun industrisektoren der påvirkes af, at en stor del af  arbejdsopgaverne overtages af robotter. Kontorjob inden for sektorer med store administrative opgaver vil ligeledes blive berørt. Her er det ikke robotter, men smarte programmer og algoritmer, der tager over. Økonomisk administration er et tydeligt eksempel på et område, som vil blive påvirket.

Det er naturligvis en stor udfordring, men det kan også ses som en mulighed. Når efterspørgslen efter mere enkle ydelser falder, bliver der mere fokus på viden. Ved at satse på videnintensive ydelser, styrker leverandøren af ydelserne i stedet  sin position. Et revisionsfirma, som går fra at være administrativ leverandør til strategisk rådgiver, er et godt eksempel. Med øget viden udvider firmaet  de områder, der kan tilbydes rådgivning om – det kunne for eksempel være bæredygtighedsrapporter.

Der er information overalt – men hvordan skal den bruges?  

I dag har vi adgang til uendelige mængder af information. Eksempelvis kan en søgning på Googlegive millioner af forslag til nyttig information.hits . Takket være digitale programmer og systemer er store mængder af data nu også nemt tilgængelige for alle.

Men vi er  jo bevidst omkring, at kvantitet ikke altid er lig med kvalitet. Større mængder af noget er ikke ensbetydende med at det automatisk bliver bedre. . Tværtimod bliver den største udfordring at sortere i informationen – og det kræver viden. Det kan handle om alt fra at tolke lokal skattelovgivning til at vide, hvordan man kan bruge finansielle data i beslutningsprocessen.

For de eksperter, der har den nødvendige viden, giver det store muligheder. Det kan både være at rådgive kunder i rollen som konsulent eller at hjælpe kolleger i rollen som specialist i en virksomhed. Eksperternes viden har nok aldrig været mere værdifuld end i dag.

Medarbejdere, som føler, de udvikler sig, er mere tilfredse! 

Viden gør ikke kun dine medarbejdere mere effektive og produktive. Det er også en succesfaktor for at gøre dem mere tilfredse med dig som arbejdsgiver. Kompetenceudvikling er vigtig for at udvikle medarbejdere i deres roller og for at de føler, at de får de bedst mulige forudsætninger for at arbejde effektivt.

Virksomheder, som aktivt arbejder  med kompetenceudvikling, øger muligheden for at fastholde medarbejdere, fordi de ikke i samme udstrækning behøver at søge videre i karrieren for at udvikle sine kompetencer. Og når medarbejderne alligevel med tiden søger videre, vil de imponere deres nye medarbejdere og chefer med deres viden og kompetencer. Det er medvirkende til at styrke den tidligere arbejdsgivers brand i branchen.
Back To Top