WKCZ_praetor_lawyer_uschova
Právo27 července, 2023

Rozšířené povinnosti advokátních úschov zapracovány v Praetoru

Česká advokátní komora nedávno zveřejnila úpravu stavovských předpisů o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem.

Od 1. 7. 2023 hlásí advokáti do elektronické knihy úschov (EKÚ) nejenom přijetí peněžních prostředků do úschovy, ale rovněž ukončení úschovy. Od 23. 7. 2023 jsou pak advokáti povinni před přijetím peněžních prostředků na účet informovat klienty o možnostech zasílání notifikací bankou provádějící úschovu a zajistit provádění notifikací příslušnou bankou, pokud o to klient požádá.

Abychom vám usnadnili splnění nových povinností, upravili jsme funkce modulu advokátní úschova. Snadno teď můžete nahlásit začátek a konec advokátní úschovy na ČAK i s možností zadání e-mailových kontaktů klientů pro možné notifikace přímo v systému Praetor.

Ještě modul advokátní úschova v systému Praetor nepoužíváte?
Pak byste měli vědět, že díky němu:

  • spárujete po dobu aktivní advokátní úschovy spis s bankovním účtem
  • zajistíte si přehled pohybů bez přístupu do bankovnictví
  • usnadníte si nahlášení do EKÚ ČAK i identifikace vlastníka financí
  • zpřehledníte úschovy a snadno vygenerujete potvrzení a přehledů pohybů
  • propojíte ho s účty UniCredit Bank, ČSOB, Fio banky, Monety, České spořitelny a dalšími

Kontaktujte nás pro více informací
Chci vyzkoušet Praetor zdarma
Back To Top